Jumat, 19 Maret 2010

Di Dalam Bendera Bintang David Pun Ada Kata Allah dan Muhammad

Tahukah Anda Bendera nya kaum Yahudi yang terkenal dengan Bintang David pun, sebenarnya mengandung Kata Allah dan Muhammad.

Kalau dalam pandangan David Brown yang terkenal dengan Da Vinci Codenya, maka Bintang
David merupakan gabungan dari konsep Maskulinitas yang diwakili segitiga piramid yakni angka 869 dan Feminitasnya "holy grail" yang merupakan segitiga terbalik 124.

4 9 2
3 5 7
8 1 6

Nah, bila Anda buka kitab kumpulan doa Maj'mu Syariif maka Anda akan menemukan apa yang disebut sebagai Doa Akasah.
Dalam 31 bait akhir dari doa ini maka Anda akan menemui nama 18 Nabi dengan haq-nya plus 13 "maqom" lagi untuk mencapai lantunan (yang terjemahnya) "Ya Allah dengan haq laa illaha illallahu dan kemuliaannya"
Detailnya:
31. Ya Allah dengan haq laa illaha illallahu dan kemuliaannya,
30. Haq Kursyi dengan kekuaasaannya,
29. Haq Arasyi dengan keagungannya,
28. Haq Kalam dengan bejalannya,
27. Haq Lauh Mahfuzh dengan penjaga-penjaganya,
26. Haq Mizan dengan dua mata dan ringannya,
25. Haq Shirat dengan kelembutannya,
24. Haq Jibril dengan kejujurannya,
23. Haq Mikail dengan belas kasihnya,
22. Haq Israfil dengan terompetnya,
21. Haq Izrail dengan terpilihnya,
20. Haq Ridhwan dengan surganya,
19. Haq Malik dengan nerakanya,
18. Haq Adam dengan terpilihnya,
17. Haq Syits dengan kenabiannya,
16. Haq Nuh dengan perahunya,
15. Haq Ibrahim dengan terpilihnya sebagai Khalilullah,
14. Haq Ishaq dengan keagamaannya,
13. Haq Ismail dengan disembelihnya (pengorbanannya),
12. Haq Yaqub dengan kedukaannya,
11. Haq Yusuf dengan terasingnya,
10. Haq Musa dengan Ayat-ayatnya, (ini mengapa film "Ayat-Ayat Cinta" dibuat dengan setting Mesir)
09. Haq Harun dengan kehormatannya,
08. Haq Hud dengan kewibawaannya,
07. Haq Shaleh dengan ontanya,
06. Haq Luth dengan pemikirannya,
05. Haq Yunus dengan ajakannya,
04. Haq Daniel dengan keramahannya,
03. Haq Zakaria dengan kesuciannya,
02. Haq Isa dengan kejiwaannya,
01. Haq Muhammad sebagai kekasih-Nya dengan Syafaatnya.

Nah, terlihat bahwa ada 18 "tingkat" ragawi (Nabi) plus 13 "tingkat" (Malakuti dan Illahi), yang bila ini di "konstruk"an maka 18 Nabi ini akan terkonstruk sebagai segitiga terbalik 142 dengan Muhammad saw ada di tengahnya. Dan 13 tingkat lagi terkonstruk sebagai "wilayah Illahiah" dengan lafaz "Allah" ditengahnya, diwakili konstruk segitiga "berdiri" 869.

Nah "penyatuan" dua konstruk itulah yang membentuk lambang dalam Bendera Bangsa Yahudi yang berwarna biru,...

Walahuallam,...